Dejavnosti: - inženirske dejavnosti   in tehnično svetovanje
Program: - elektroenergetika
© 2012 Eltro d.o.o. Vse pravice pridržane.
Inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje: - projektiranje stavb in drugih objektov, - projektiranje tehničnih inštalacij: klimatskih, prezračevalnih in ogrevalnih sistemov in naprav, hladilne tehnike, vodovodov, plinovodov    in drugih cevovodov, - projektiranje električnih inštalacij in naprav: naprav za prenos in distribucijo električne energije, inštalacij za šibki in jaki tok,    protipožarnih in drugih alarmnih sistemov, komunikacijskih napeljav, - konstruiranje strojev in naprav, - projektiranje proizvodnih in tehnoloških procesov, - drugo projektiranje in tehnično svetovanje: inženiring na področju mehanike, hidravlike, pnevmatike, akustike, elektronike, rudarstva,   kemije, prometa itd., - gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov, - inženiring pri pogodbah na ključ.
Eltro Inženiring d.o.o. Ulica Jožeta Jame 14 1210 Ljubljana - Šentvid
M: +386 (0)40 477 594 E: info@eltro.si  W: www.eltro.si
DOMOV O PODJETJU KONTAKT DEJAVNOSTI PROGRAM REFERENCE GALERIJA SLIK
Izdelava - Merat
|
|